Dokumenty

Dokumenty

Zmluvy o dielo a harmonogram

Dokumenty si stiahnete alebo zobrazíte po kliknutí na príslušný názov.

Harmonogram prác

Loggie- Zmluva o dielo

Loggie- Výkresy

Rozvody- Zmluva  o dielo

Rozvody- Výkresy

Domový poriadok

Aktuálne zverejnený Domový poriadok, ktorý určuje pravidlá a zásady bývania. Riadi sa a vychádza z pravidiel, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po kliknutí na "tento link" prejdete na Domový poriadok.

Zápis o vykonaní auditu

Vykonanie auditu účtovníctva za obdobie rokov 2010-2017, za účelom zistenia nezrovnalostí medzi účtovným stavom a skutočnou výškou finančných prostriedkov na účte v Prima banke a.s. Po kliknutí na "tento link" prejdete na Zápis o vykonaní auditu.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky